<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Search in Videos, Members, Events, Audio Files, Photos and Blogs ค้นหา

Bulgarian Presbyterian Church|Bulgaria

GOD IS LOVE - БОГ Е ЛЮБОВ- DIO E' AMORE-하나님은 사랑 이십니다 -БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ-Ο Θεός είναι Αγάπη - אלוהים הוא אהבה - DIOS ES AMOR - GOTT IST LIEBE -


คำอธิษฐานของฉัน

Скъпи братя и сестри, Обръщам се към вас с призив да се молим за Христина Николова Иванова! Тя е |อื่นๆ

เข้าร่วมในการอธิษฐาน

Community ads

Християнството е наречено „Великото изповедание”, но повечето християни, които са поразени в живота, са поразени защото вярват и изповядват неправилните неща. Те са говорили думите на врага. И тези думи ги държат в робство. Притчи 6:12 казва: „Ти си впримчен в думите на устата си.” Изпълнени с вяра думи ще те направят да надделееш. Изпълнени със страх думи ще те поразят. Думите са най-мощното нещо във вселената.

Човекът е духовно същество и е способен да действа на същото ниво на вяра като Бога. Ние четем в Марк 9:23: „Ако можеш да повярваш, всички неща са възможни за този, който вярва.” Матей 17:20 казва: „Исус им каза: Поради вашето неверие, защото истина ви казвам, ако имате вяра като синапово зърно, ще кажете на тази планина: Прeмести се от тук... и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.” Марк 11:23 казва: „Защото истина ви казвам, който каже на тази планина: Вдигни се и хвърли се в морето. – и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че това, което е казал се сбъдва, ще има това, което е казал.” (KJV).

Духовен закон

Това не е теория, това е факт. Това е духовен закон. Той работи всеки път, когато е приложен коректно. Това е духовен закон. Бог никога не върши нещо без първо да го каже. Бог е Бог на вяра. Бог освободи вярата Си в думи. Марк 11:22 казва: „И Исус отговаряйки им каза: Имайте вяра в Бога.” По-буквален превод на горния стих казва имайте „Божия вид вяра” или „вярата на Бога”.

Ефесяни 5:1 буквално ни казва да бъдем имитатори на Бога, както деца имитират родителите си. За да имитираш Бога, ти трябва да говориш като Него и да действат като Него. Той не би поискал от теб да направиш нещо, което не можеш да направиш. Исус действаше в принципите на вяра от Марк 11:23 и Матей 17:20 докато беше на земята. Той говори на вятъра и морето, Той говори на демони, Той говори на смоковницата, Той говори дори на мъртви хора. Вятърът, морето, дървото, демоните и дори мъртвите бяха покорни на това, което Той каза. Той действаше в Божия вид вяра.

Бог е Бог на вяра. Той освободи Своята вяра с думи. Исус подражаваше на Своя Баща и получаваше същите резултати като Своя Баща. В Йоан 14:20 Исус каза: „Този, който вярва в Мене, делата, които Аз върша ще върши, също и по-велики.”
Тези принципи на вяра са основани на духовни закони. Те работят за всеки, който ще приложи тези закони. Ти ги задействаш чрез думите на твоите уста. Наистина ли искаш всички негативни неща, които си изповядал да се случат? Вярваш ли за тези неща? Ако Исус дойдеше лично при теб и кажеше „От този ден нататък всичко, което кажеш ще се случи точно, както го казваш.”, това би ли променило твоя речник? Аз вярвам, че ще го промени.

Връзване и освобождаване

В Матей 16:19 Исус каза: „Давам ти ключовете на царството, и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небето, каквото освободиш на земята ще бъде освободено на небето.” (KJV). Това, което Бог е казал е вече установено, сега зависи от теб. Какво ще кажеш относно това? Бог няма да промени това, което е казал. „Няма да наруша завета Си, нито ще променя това, което е излязло от устните Ми.” (Псалм 89:34). Чии думи ти ще установиш на земята?

Изговорени думи

Изговорените думи програмират твоя дух (сърце) или към успех или към поражение. Думите са контейнери – те носят или вяра или страх, и произвеждат според вида си. „И така, вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово.” (Римляни 10:17, KJV). Вярата идва по-бързо когато чуваш себе си цитирайки, говорейки, казвайки нещата, които Бог е казал. С по-голяма готовност ще приемеш Божието Слово в твоя дух като чуваш себе си казвайки го, отколкото ако чуваш някой друг да го казва.

Живей в авторитета на Словото

Духът на Бога ми проговори относно изповядването на Божието Слово на глас, така че да можеш да чуеш себе си как го казваш. Той каза: „Това е научно приложение на мъдростта на Бога към психологическата направа на човека.” – И това работи, благодаря на Бога! Тялото на Христос трябва да започне да живее с авторитета на Словото, защото Библията е творческа сила. Тази сила е произведена от сърцето, формирана от езика и освободена от устата в словесна форма.

През август 1973 г. Господното Слово дойде към мен, казвайки:

„Ако хората Ми биха вярвали, дълги молитви не са необходими. Моята творческа сила е дадена на човека в словесна форма. Изговарянето на Словото ще донесе това, което желаеш. Аз Съм дал на човека Книгата на Моята творческа сила. Тази сила е все още в Моето Слово. Но за да бъде ефективна, човек трябва да я изговаря във вяра. Исус я изговаряше, когато беше на земята. И както работеше тогава, така ще работи и сега. Но тя трябва да бъде изговорена от Тялото.

Човек трябва да се издигне и да владее над силата на злото чрез Моите думи. Моето най-голямо желание е хората Ми да придобият по-добър живот чрез изговореното Слово. Моето Слово не е изгубило силата Си, само защото е било изговорено веднъж. То е все още точно толкова мощно днес, както когато казах „Да бъде светлина!”. Но за да бъде ефективно Словото Ми, хора трябва да Го изговарят. Тогава тази творческа сила ще ще се прояви, извършвайки това, което е изговорено във вяра.

Моето Слово не е лишено от сила. Моите хора са лишени от реч. Те слушат света и говорят, както света говори. Наблюдавайки обстоятелствата, те са изгубили Моето Слово от погледа си. Те дори говорят това, което врагът казва, разрушавайки собственото си наследство чрез гнило говорене на страх и неверие. Нито едно Мое Слово не е лишено от сила, но то трябва да бъде изговаряно. Както има творческа сила в Моето изговорено Слово, така има и зла сила, присъстваща в думите на врага, за да угнетява и поразява всеки, който ги говори. Преобразете се в Тяло на вяра, знаейки, че Моите думи са вечно живи. Вярвайте, говорете и придобивайте, за да бъде радостта ви пълна и ще бъдете цялостни в Мене.”

Тези истини промениха моя живот. Никога не съм бил същият след това. Изповядвай победа в лицето на очевидно поражение! Изповядвай изобилие в лицето на очевидна липса! През юли 1974 г. аз поучавах семинар на вяра в Хикъри, Северна Каролина. Моят текст беше взет от Марк 11:23.

Словото на Господа дойде към мен, докато поучавах и изговори едно от най-великите изявления, които някога съм чувал. Беше просто, но Исус никога не прави нещо трудно за разбиране. Толкова е просто, че почти изглежда глупаво, но е променило живота на много хора. Ще промени твоя, като го приемеш.

Нека го поставим в контекста, за който Той говори. Марк 11:23 „Защото истина ви казвам, който рече на тази планина: Вдигни се и хвърли се в морето. – И не се усъмни в сърцето си, но повярва, че тези неща, които е казал се сбъдват, той ще има каквото е казал.”

Докато поучавах от този текст, Исус ми каза: „Аз казах на Моите хора, че те могат да имат това, което казват, но те казват това, което имат.” Това е много проста истина, но колко велика и далеч достигаща е! Докато казваш каквото имаш, ти ще имаш, каквото казваш. Тогава отново казваш това, което имаш, и това няма да произведе нищо повече от това, което казваш. Ти можеш да видиш, че си задействал духовен закон, който ще те ограничи в позицията или обстоятелствоно, в които си, когато си задействал закона.

Това е доста стар проблем – да не гледаш отвъд това, което можеш да видиш с физическото си око. Правилното приложение на този духовен закон ще промени дори най-невъзможната ситуация. Но погрешното му приложение ще те държи в робство и ще направи обстоятелството да се влошава. Всеки принцип на вяра, всеки духовен закон, който Бог е представил в Словото Си е за твоя полза. Определен е да те направи да надделееш в живота.


Научи се да освобождаваш вярата си в думи

Ти можеш да имаш това, което казваш, ако се научиш да освобождаваш вяра от сърцето в твоите думи. Исус каза: „Както си повярвал, така ще бъде извършено за теб.” (Мат. 8:13). Той не каза, че ще работи само ако си повярвал правилно. Дали вярваш правилно или неправилно, пак е закон. „Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.” (Гал. 6:7). Духовният закон е основан на същия основен принцип за сеене и жънене.

Думите, които говориш, са семена, които произвеждат според вида си. Колкото е сигурно, че са посадени, можеш да бъдеш точно толкова сигурен, че ще последва жътва. Вярата говори. Когато вярата говори, нека тя да говори вяра, а не страх и неверие.

Съкровищата на сърцето не могат да бъдат скрити, а се изявяват чрез думи. Научи се да приемаш думите на Исус лично! В Марк 11:23 Исус ти казва, че ти можеш да имаш това, което казваш, ако това, което казваш идва от вяра в твоето сърце. Какво би се случило, ако Исус минеше по пътеките на твоята църква, положеше ръце на хората и кажеше: „След като положа ръка на всеки един от вас, всичко, което кажете ще се случи точно, както сте го казали.”? Половината от събранието ще скочат на крака и ще кажат: „Това просто ме плаши до смърт!”. Врагът толкова е програмирал умовете на хората, че вместо да му се съпротивляват, те един вид са се сприятелили с него и са започнали да говорят неговите думи.

Обучи себе си да говориш Божието Слово

Нека да обучим себе си да говорим Божието Слово. Ефесяни 5:1 казва да бъдем „подражатели на Бога като възлюбени деца”. Думата „подражатели” на гръцки език означава да имитираш. Ние трябва да имитираме Бога както дете имитира баша си. Ако дете имитира баща си, то ще говори като него, ще ходи като него, ще прави всяко движение като него. Не би трябвало да правим по-малко спрямо нашия Баща – Бог.

Когато изучаваш живота на Исус, ти откриваш няколко важни факта, които Го направиха да победи света, плътта и дявола. Ще изредя няколко:

1. Той прекарваше много време в молитва, но Той никога не се молеше, казвайки проблема.

2. Той говореше правилно и никога погрешно. Неговото говорене винаги се състоеше от това, което Бог беше казал.

3. Той винаги говореше крайните резултати, а не проблема. Той никога не изповядваше непосредствените обстоятелства. Той говореше желаните резултати.

4. Той изповядваше писаното Слово, за да порази сатана.

Словото на Бога, заченато в сърцето, формирано чрез езика и изговорено чрез устата е творческа сила.

Божието Слово е лекарство (което ни е дадено от Великия Лекар)

Божието Слово служи на цялостния човек, Неговото Слово (Исус) е нашата мъдрост, правда, освещение и изкупление. „Внимавай на думите Ми... те са живот... и здраве (лекарство)... за цялата ти снага (плът).” (Притчи 4:20-22).

Повечето хора са използвали думите на устата си, за да държат себе си в робство. Но като започнеш да говориш Словото на Бога от сърце, То ще произведе свобода. Това ще произведе изцелението и здравето, които Библията е казала, че ще произведе.

Повечето хора са говорили противоположното на Словото, те са говорили нещата, които дяволът е казал, те са цитирали това, което врагът е казал относно тях. Следователно, те са установили на земята думите, които врагът е казал. Ако ние започнем да казваме нещата, които Бог е казал и установяваме Неговото Слово на тази земя, тогава, благодаря на Бога, ние ще се издигнем на ново ниво на вяра. Ще ходим в нивото на живота, където освобождаваме способността на Бога чрез думите на нашата уста. Ние можем да освободим способността на Бога вътре в себе си чрез думите и да направим Неговите Слово и сила да станат достъпни за нас. Нека се научим да взимаме Божието лекарство ежедневно.

„Капсули” от Благовестието

За да победиш безпокойството и страха, изповядвай тези „таблетки” три пъти на ден: „Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.” (1 Йоан 4:4). „На всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.” (1 Кор. 12:7). „Не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто.” (Римл. 12:21).

„С правда ще се утвърдиш; Далеч ще бъдеш от угнетението, защото не ще се боиш, Далеч от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе.” (Исая 54:14). „Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; Във всичко що върши, ще благоуспява.” (Псалми 1:3). „Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят според волята на нашия Бог и Отец.” (Галатяни 1:4).

„Затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе, да те пазят във всичките ти пътища.” (Псалм 91:10-11). „В пътя на правдата има живот, и в пътеката й няма смърт.” (Притчи 12:28). „Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.” (Яков 1:22).

„А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия.” (Ефесяни 6:16). „Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: Проклет всеки, който виси на дърво.” (Галатяни 3:13).

„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.” (Римляни 8:11). „Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.” (Матей 16:19).

„И те го победиха с кръвта на Агнето и със словото на своето свидетелство; и не възлюбиха живота си до смърт.” (Откр. 12:11). „И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.” (Яков 4:7). „Господи Твоето Слово е утвърдено на небето до века.” (Псалм 119:89). „Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; И голям ще бъде мирът на чадата ти.” (Исая 54:13).

Ако си с наднормено тегло, вземай тези таблетки три пъти на ден преди ядене: „Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си.” (1 Кор. 6:19). „Моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.” (Римл. 12:1).

При материални нужди, изповявай тези стихове три пъти на ден, докато се изпълнят: Галатяни 3:13 „Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: Проклет всеки, който виси на дърво, така щото благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.”

Второзаконие 28:1-13, ст. 2: „И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.”

2 Коринтяни 8:9 „Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.”

Исая 53:5,6 „Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме както овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”

Йоан 10:10 „Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.”

Йоан 5:24 „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.”

Псалм 119:25 „Душата ми прилепна за пръстта; Съживи ме според словото Си.”

Псалми 37:7 „Облегни се на Господа, и чакай Него; Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости.”

Лука 6:38 „Давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.”

2 Коринтяни 9:6-8 „А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело.”

Филипяни 4:19 „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.”

Псалми 23:1 „Господ е Пастир мой: Няма да остана в нужда!”

Римляни 5:17 „защото ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дара, т. е. правдата, ще царуват в живот чрез Единия, Исус Христос.”

Псалм 35:27 „Да възклицават и да се зарадват ония, които благоприятстват на правото ми дело, и винаги нека казват: Да се възвеличи Господ, Който желае благоденствие на слугата Си.”


За мърдост и водителство изповядвай тези стихове три пъти на ден докато се проявят:

Йоан 16:13 „А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.”

Яков 1:5 „Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.”

Притчи 3:5-6 „Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти.”

Псалми 138:8 „Господ ще извърши това, което е потребно за мене. Господи, понеже милостта Ти трае до века, не оставяй делата на Своите ръце.”

Колосяни 3:16 „Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.”

Йоан 10:4-5 „Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му. А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите.”

1 Коринтяни 1:30 „А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление.”

2 Коринтяни 5:21 „Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.”

Колосяни 1:9 „Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване.”

2 Коринтяни 5:17 „За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.”

Ефесяни 2:10 „Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.”

1 Коринтяни 2:16 „Защото, „Кой е познал ума на Господа, за да може да го научи?” А ние имаме ум Христов.”

Колосяни 3:10 „и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал.”

Ефесяни 1:17-18 „Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство.”

บล็อกของฉัน


ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Тук ще дам някои допълнителни насоки, свързани с молитвата. И така, в заключение, първо, ще изложа някои факти, второ, ще насърча читателите и, трето, ще отправя упрек към тях. I Фактите Тъй като молитвата е | อื่นๆ

ผู้เยี่ยชม ในหน้าของฉัน


PPM_JeanPaul PPM_JeanPaul
229 วันที่แล้ว
RAMENCO RAMENCO
238 วันที่แล้ว
soul winning ministry soul winning mi…
249 วันที่แล้ว
중국위해한인교회찬양대 중국위해한…
254 วันที่แล้ว
PrpleDragonfly PrpleDragonfly
261 วันที่แล้ว
JamesBond007TRPG JamesBond007TRP…
269 วันที่แล้ว
andrwfire andrwfire
276 วันที่แล้ว
mkohout3 mkohout3
278 วันที่แล้ว
ไม่ล็อคการเยี่ยมของฉัน (เปลี่ยนแปลง)

หน้า (จำนวน1)ของ(จำนวน2)