วีดีโอเด่นวันนี้

ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ด้านคริสตจักร และ พันธกิจ

วีดีโอที่กำลังดู

Evangelism in India

     
7,230 ดูวีดีโอ

Nick Vujicic - Because of Nick's unique personal story, he is able to speak to groups of all kinds. It gives him entree with both the young and old, impoverished, imprisoned, business

Michael W.Smith - Prepare Ye The Way ( A New Hallelujah DVD)

     
3,755 ดูวีดีโอ

Michael W.Smith - Prepare Ye The Way ( A New Hallelujah DVD)

Listen and obey – October 12, 2012

     
32 ดูวีดีโอ

Listen and obey – October 12, 2012 My children, you are in perilous times and you do not know what can happen next but I know. Do not fear but trust Me and do not lean on your own

ข่าว ครอส.ทีวี
พ.ย. 17, 2014

New Leadership for CROSS.TV

New Leadership for CROSS.TV

Hello dear friends of CROSS.TV and beyond!  After much consideration and prayer, we have decided to | มีอีก

ประชากรใหม่ในครอสทีวี

ประชากร ใหม่ในครอสทีวี

จำนวนครอสทีวีล่าสุด:Trippinจาก Florida 10 วันที่แล้ว

การค้นหาทางด้านภูมิศาสตร์

โฆษณา